top of page
Hledám práci

​HLEDÁM PRÁCI

 • Jsem OSVČ a chci lepší práci

 • Jsem zaměstnanec a chci lepší práci

 • Vyplním kontaktní formulář na webu Mavens

 • Moje údaje jsou ve veřejné databázi

 • Moje údaje jsou již v databázi Mavens

 • Sourcing specialista se obratem ozývá

 • Doladíte představy o obsahu práce, odměně, termínu nástupu, lokalitě a preferovaných firmách

 • Pokud nám poskytnete svoje údaje, vyřešíme všechny formality a souhlasy

 • Aktualizujeme kontakty a zařadíme Vás do Mavens databáze

 • Pokud máme konkrétní nabídku, rovnou si o ní promluvíme

 • Pokud nemáme  to co Vám přímo sedí, zařadíme Vás na čekací listinu

 • Jakmile se objeví vhodná nabídka, voláme si

 • Pokud jsme se shodli, že nabídka je atraktivní posíláme Vaše CV obratem klientovi

 • Představíme Vás klientovi

 • Pokud se i klient domnívá, že by to mohlo být ono, potvrdí zájem

 • Domluvíme interview

 • Na schůzku jdeme s Vámi, pokud to klient dovolí

 • Potkáte se s klientem, přišel Váš okamžik, prodejte své schopnosti

 • Po schůzce si voláme s Vámi probereme Vaše pocity

 • Po schůzce si voláme s klientem  zjišťujeme jeho pocity

 • Pokud vznikly nejasnosti doladíme, vysvětlíme, napravíme co se dá

 • Čekáme, ale ne dlouho na nabídku

 • Nabídka přišla, jdeme řešit smlouvy, termíny a další náležitosti

 • Klient si to rozmyslel, nevadí, zkusíme to znovu jinde

 • Spojíme se s vámi v den nástupu, Vaše první dojmy nás zajímají

 • Potkáme s v procesu AKCEPTACE DODÁVKY

Hledám experty

HLEDÁM EXPERTY

 • Jste startup a nemáte dost expertů

 • Jste zkušená firma se spoustou projektů a potřebujete nové experty

 • Spojíme se spolu, doladíme představy

 • Vyřešíme formality jako NDA, Rámcovou smlouvu a podobné dokumenty

 • Vzájemně si poskytneme důležité podklady pro spolupráci (registrace agentury, fakturační údaje)

 • Doladíme kanály, kterými se k nám co nejrychleji dostanou Vaše poptávky (kontakty, data)

 • Převezmeme Vaše poptávky

 • Předáme je našemu SOURCINGU

 • Získáme pro Vás long list kandidátů

 • S kandidáty odladíme jejich představy a vyhodnotíme vhodnost pro Vaši poptávku

 • S kandidáty se potkáme a provedeme první interview, pokud jsme se na tom s Vámi předem domluvili

 • V co nejkratší době Vám předložíme seznam vhodných kandidátů

 • Dáme Vám nějaký čas na rozmyšlenou

 • Odladíme spolu short list kandidátů

 • Vybrané kandidáty pozveme na interview s Vámi

 • Setkání se účastníme, pokud si to přejete

 • Po setkání Vám voláme, zajímá nás Váš názor, dotazy a nejasnosti

 • Dodáme Vám odpovědí nebo vyjasnění pokud je to třeba

 • Vyberete nejvhodnějšího kandidáta

 • Pošlete kandidátovi nabídku

 • I kandidát je spokojen, domluvíme termíny a podmínky nástupu

 • Vy nebo kandidát má ještě nejasnosti, pak je vyřešíme

 • Pokud se přes veškerou snahu nedomluvíte, bude nás to mrzet, ale i takový je život

 • Zkusíme Vám najít jiného, stejně dobrého nebo ještě lepšího partnera do týmu

 • Nakonec se vše povedlo, kandidát nastoupil, pak se uvidíme v procesu AKCEPTACE DODÁVKY

Akceptace dodávky

AKCEPTACE DODÁVKY

 • Máte podepsanou smlouvu a jste první den na novém projektu

 • Ověříme si, že s klientem máme vyřešeny všechny náležitosti objednávky Vaší práce

 • S managerem se už znáte z pohovoru a nebude třeba dlouhého představování, ale seznámení s týmem je důležité

 • Konečně jste na místě, prověřte si dostupnosti PC, přihlašovacích údajů, aplikací nutných k práci, přístupů, WiFi, VPN, projděte si školení na Compliance, BOZP, GDPR, Securitu, AML

 • Ujistěte se, kde lze získat provozní kapaliny (kávu)

 • Ujistěte se jak to na pracovišti chodí a jaké je Vaše zadání

 • Pracujte a svou práci vykazujte

 • Klient má jistě svůj systém výkazů práce, pokud ne máme pro Vás náš vzor

 • Na konci měsíce poslední den nebo první den následného měsíce si nechte výkaz práce potvrdit od Vašeho nadřízeného

 • Nejpozději do 3. dne v měsíci nám pošlete potvrzený výkaz práce 

 • Hlídáme si kolik kapacity zbývá vyčerpat z Vaší objednávky

 • Posíláme fakturu Partnerovi, který Vám potvrdil výkaz

 • Potkáváme se pravidelně a ladíme Vaši spokojenost a směřování Vaší práce

 • Jakmile se blíží konec projektu nebo je objednávka vyčerpaná, řešíme další prolongaci. Alespoň 3 týdny před koncem Objednávky

Fakturace objednávky

FAKTURACE OBJEDNÁVKY

 • Máme podepsanou objednávku na Vaší práci u klienta

 • Klient nám potvrdil, že má přidělený rozpočet na Vaší práci

 • Pracujete u klienta, ale nesmíte zapomínat i na odměnu

 • První měsíc práce se přiblížil ke konci

 • Poslední den v měsíci nebo první den následujícího měsíce uzavřete výkaz Vaší práce

 • Nejpozději do 15. dne v měsíci nám pošlete Vaši fakturu (pokud jste OSVČ) 

 • Pokud nejste OSVČ, pak asi nevykazujete, ale těšíte se na první výplatu. Takže se Vás faktura vůči nám netýká

 • Obdrželi jsme Vaší fakturu

 • Zkontrolujeme náležitosti faktury, splatnosti a správnost sazeb i datumů a objemu potvrzené práce

 • Potvrzujeme Vám přijetí faktury a její správnost

 • I my si dovolíme vystavit fakturu za Vaší práci našemu klientovi

 • Pokud na stejném projektu pracuje celý náš tým, vystavujeme fakturu hromadně, šetříme čas i administrativu

 • Pokud máte zájem zajistíme proplacení obratem přes našeho partnera

 • Partner si prověří všechny náležitosti, proplatí naši fakturu vůči klientovi

 • V tom okamžiku nic nebrání, abychom i my proplatili Vaši fakturu vůči nám

 • Celé to zabere jen 5-7 dnů od vystavení faktury

 • Pokud na své peníze tolik nespěcháte, stačí si počkat do termínu splatnosti a my Vám zaplatíme včas

 • A pak se celý proces opakuje každý další měsíc znovu, dokud není práce hotová, projekt dokončen nebo objednávka vyčerpaná

 • Vyčerpání objednávky nemáme rádi

 • Proto si hlídáme  Vaše výkazy, pokud to jde, včas se snažíme objednávky navýšit, obnovit nebo prodloužit

 • Pokud jste Vy, klient i my spokojeni, pokračujem dál

 • Pokud by se cokoliv přihodilo, pak Vám najdeme další zajímavý projekt

bottom of page